Aktualności, Szkolenia zamknięte

Jak gigant branży logistycznej dba o pracowników

dbSchenkerDB Schenker Logistic opublikował raport ze swojej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju z lat 2013-2014. Od wprowadzania zmian pracownicy są bardziej zadowoleni i bardziej bezpieczni w pracy, mogą liczyć na szkolenia oraz opiekę medyczną.

Zrównoważony rozwój polega na obraniu takiej strategii zarządzania przedsiębiorstwem, by dbać także o interesy społeczne, dobro pracowników, a także o środowisko naturalne. Odpowiedzialny biznes opłaca się interesariuszom, jak i samej firmie, co widać na przykładzie giganta branży logistycznej. W takim modelu wprowadzono strategię zrównoważonego rozwoju, która była realizowana na polu ekonomii, społeczeństwa i środowiska.

Rozwój przynosi efekty

Firma dba o rozwój pracowników według zasady 70-20-10. Polega ona na tym, że w 70%zatrudnieni uczą się i zdobywają nowe umiejętności podczas wykonywania codziennych obowiązków i uczestnicząc w nowych projektach i wolontariacie. 20% nauki pochodzi od bardziej doświadczonych współpracowników. W 10% pracownicy zdobywają wiedzę poprzez udział w kursach i szkoleniach. A tych przybywa: w 2013 r. przeprowadzono 219 szkoleń, natomiast rok później było ich 253. Zwiększyła się także liczba uczestników dodatkowych zajęć: najpierw 2292 pracowników, a w 2014 r. już o 500 osób więcej. Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika etatowego wyniosła w 2013 r. 13,6, a w kolejnym roku 13,1. Przynosi to wymierne efekty. W ciągu roku w DB Schenker awansuje ok.180 osób zajmując wyższe stanowiska lub obejmując większy zakres obowiązków.

Bezpieczeństwo i równowaga

Firma stale doskonali organizację pracy i wprowadza rozwiązania mające zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. Nieznacznie udało się na przestrzeni 2013 i 2014 roku zmniejszyć ilość wypadków, których ogółem w 2014 r. było 44 (w tym wypadki w drodze do i z pracy). Przedsiębiorstwo ma na uwadze zdrowie swoich pracowników oraz ich poczucie tzw. work-life balance. 43% zatrudnionych korzysta z dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Prawie co trzeci pracownik leczy się korzystając z dofinansowania do pakietu medycznego. To przekłada się na niską absencję, której wskaźnik wyniósł 4,08%.

Zrównoważony rozwój przynosi efekty w postaci dobrze pracującego i szczęśliwego personelu. Z badania satysfakcji pracowników wynika, że indeks zadowolenia z pracy wśród kobiet wyniósł 4,0, a u meżczyzn 3,9 w pięciostopniowej skali.

Share this Story
Load More Related Articles
Load More By Jan Dębicki
Load More In Aktualności

Check Also

Szkolenie coachingowe usprawni pracę działu HR!

Coaching to forma szkolenia, dzięki której Twoi pracownicy ...