Aktualności, Szkolenia dla wszystkich

Wszystko, co trzeba wiedzieć o KFS

KFSDbanie o rozwój pracowników jest jednym z trendów współczesnej branży HR. Obecnie pracodawcy mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia. Jak pozyskać środki z KFS i na co można je przeznaczyć?

W najbliższych dniach urzędy pracy zaczną, bądź już zaczęły, przyjmować wnioski o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dzięki dodatkowemu budżetowi można zadbać o podnoszenie kompetencji zawodowych personelu.

W tym roku zniesiono barierę wiekową 45+, zatem na szkolenie z dofinansowaniem można wysłać każdego pracownika, a zwłaszcza młodą osobę bez doświadczenia, która może w ten sposób zdobyć kompetencje potrzebne do pełnienia obowiązków zawodowych.

Poziom dofinansowania

O pieniądze z Funduszu może ubiegać się przedsiębiorca zatrudniający przynajmniej jednego pracownika. Uczestnik szkolenia z dofinansowania musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Wkład własny w sfinansowanie szkolenia ze strony właściciela firmy musi wynosić 20 proc. Pozostałe 80 proc. będzie pochodzić z KFS. Na bardziej atrakcyjne dotacje mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy, czyli pracodawcy zatrudniający do 10 osób. Takie firmy mogą pozyskać 100 proc. kosztów podnoszenia kwalifikacji. W tym wypadku wartość dofinansowania nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. do 12 tys. zł).

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Środki z KFS można przeznaczyć na formy kształcenia ustawicznego, tj. na zdobywanie umiejętności bezpośrednio związanych z branżą lub zajmowanym stanowiskiem. Pracodawca musi uzasadnić potrzebę podwyższenia kompetencji pracownika we wniosku o dofinansowanie. Do kosztów kształcenia ustawicznego podlegających pod Fundusz zalicza się:

 • określenie potrzeb szkoleniowych firmy
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów lub certyfikatów poświadczających zdobyte kwalifikacje
  badania lekarskie, psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub wymagane przed zatrudnieniem po odbyciu szkolenia
 • ubezpieczenie NNW niezbędne podczas uczestniczenia w kursach

Warto mieć na uwadze, że pracownik oddelegowany na kurs, studia czy szkolenie musi je ukończyć. W innym wypadku pracodawca będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanego dofinansowania.

Aby pozyskać środki z KFS należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy (drogą elektroniczną lub tradycyjną). Odpowiednie dokumenty znajdują się do pobrania na stronach PUP lub w placówkach, gdzie można uzyskać pomoc urzędników.

Share this Story
 • KFS
  Aktualności Szkolenia dla wszystkich

  Wszystko, co trzeba wiedzieć o KFS

  Dbanie o rozwój pracowników jest jednym z trendów współczesnej branży HR. Obecnie pracodawcy mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie 80 proc. kosztów ...
Load More Related Articles
Load More By Jan Dębicki
Load More In Aktualności

Check Also

Szkolenie coachingowe usprawni pracę działu HR!

Coaching to forma szkolenia, dzięki której Twoi pracownicy ...