Baza wiedzy

Indywidualizacja rozwoju zawodowego kluczem do sukcesu działu HR

Jednym z najważniejszych czynników motywujących pracownika jest stworzenie mu warunków do rozwoju. Wszystko to sprawia, że specjaliści z zakresu HR mają coraz więcej pracy związanej z przygotowaniem atrakcyjnego i zindywidualizowanego pakietu szkoleń.

Jeszcze niedawno przygotowanie oferty szkoleniowej nie było zbyt trudne. Wystarczyło się zastanowić, co jest potrzebne, znaleźć odpowiednią firmę, a potem wysłać wszystkich pracowników danego działu na przymusowe szkolenie. Strategia ta odchodzi jednak powoli do lamusa. Zastępuje ją przemyślane i systematyczne budowanie indywidualnych programów rozwojowych i ścieżek kariery. Coraz większe znaczenie przy wyborze oferty szkoleniowej mają opinie samych pracowników. Dobry menadżer musi wiedzieć, czego chcą jego podwładni i w którym kierunku chcą się rozwijać. Wybór tematów szkoleń coraz częściej odbywa się na zasadzie negocjacji między pojedynczymi pracownikami a kadrą kierowniczą.

Nowe zasady tyczą się pracowników wszystkich działów firmy w tym samych działów HR. Również w tym zakresie wiedza dość szybko się starzeje. Dlatego potrzebne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie nowych. Proces ten nie może przebiegać skokami, musi mieć charakter ciągły. Również w przypadku szkoleń dla pracowników działów HR konieczna jest indywidualizacja szkoleń oparta na jednostkowych potrzebach i kierunku rozwoju firmy.

– Zdecydowanie stawiamy na możliwości awansu wewnętrznego, zarówno w układzie hierarchicznym, jak i specjalistycznym. Mamy pełną świadomość kosztów, jakie wiążą się z wymianą pracownika, np. na stanowisku w controllingu personalnym ten koszt szacuje się na minimalnym poziomie od 6 do 12 miesięcznych wynagrodzeń – dodaje Joanna Mesjasz z Impel Business Solutions.

Poza tym – jej zdaniem – zarządzanie przez cele staje się już nie tylko wyborem, ale i koniecznością. Oczywiście priorytetem są cele związane z efektywnością i jakością świadczonych usług, ale równie ważne są działania zmierzające do budowania zaangażowania pracowników. Zaangażowany pracownik, jak wskazują badania, jest bardziej efektywny i tym samym przyczynia się do wzrostu efektywności organizacji, dla której pracuje.

Share this Story
  • Baza wiedzy

    Indywidualizacja rozwoju zawodowego kluczem do sukcesu działu HR

    Jednym z najważniejszych czynników motywujących pracownika jest stworzenie mu warunków do rozwoju. Wszystko to sprawia, że specjaliści z zakresu HR mają ...
Load More Related Articles
Load More By Michał Kaleta
Load More In Baza wiedzy

Check Also

Bottom Line – symulacja działu HR

Bottom Line to symulacyjna gra przeznaczona dla pracowników ...