Coaching

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób obejmujących stanowska kierownicze na średnim i wyższym szczeblu zarządzania. Program szkolenia za każdym razem dopasowany będzie do uczestników zgodnie z profilem grupy.

Jakie są cele szkolenia?

Szkolenie ma na celu wykształcenie w uczestnikach postawy profesjonalnego coacha oraz praktyczne przygotowanie do pełnienia roli trenera poprzez zapoznanie ich przy pomocy ćwiczeń z metodyką oraz narzędziami pracy coacha.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie będą potrafili:

  • wskazać elementy odróżniające coaching od treningu;
  • wskazać elementy wiążące pracę coacha z innymi funkcjami zarządzania;
  • zastosować w praktyce poznane techniki coachingu.

     

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem na szkolenie, lub chcą poznać Państwo więcej szczegółów, prosimy o kontakt.