Szkolenie z motywowania pracowników

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie z motywowania pracowników skierowane jest w pierwszej kolejności do osób piastujących stanowska kierownicze na średnim i wyższym szczeblu zarządzania. Program szkolenia za każdym razem dopasowany będzie do uczestników zgodnie z profilem grupy.

Jakie są cele szkolenia?

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie efektywności działań motywacyjnych w danej organizacji. Do jego osiągnięcia prowadzić mają m.in.:

  • zwiększenie skuteczności działania zespołów zadaniowych;
  • nadanie większego znaczenia pozafinansowym środkom motywującym;
  • poprawa jakości komunikacji oraz atmosfery pomiędzy przełożonymi a podlegającymi im zespołami;
  • efektywne planowanie procesów kontroli i wytyczanie słusznych celów.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie będą potrafili:

  • zastosować teorię motywacyjną Herzberga w praktyce;
  • właściwie analizować motywatory w odniesieniu zarówno do zespołu osób, jak i pracowników indywidualnych,
  • samodzielnie stworzyć program motywowania swoich podwładnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem na szkolenie z motywowania pracowników, lub chcą poznać Państwo więcej szczegółów, prosimy o kontakt.