Ocena pracownika – szkolenie

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób obejmujących stanowska kierownicze na średnim i wyższym szczeblu zarządzania. Program szkolenia za każdym razem dopasowany będzie do uczestników zgodnie z profilem grupy.

Jakie są cele szkolenia?

Nadrzędnym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami procesu oceny pracowników oraz najważniejszymi zasadami, jakie tym procesem rządzą.

Podczas szkolenia zostaną też zidentyfikowane wszystkie korzyści wypływające z prawidłowo przeprowadzonej oceny dotyczące zarówno pracowników, jak i managerów i całej firmy.

Uczestnicy szkolenia zostaną też zapoznani z kolejnymi fazami rozmowy oceniającej.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie będą potrafili:

  • samodzielnie zaplanować oraz przeprowadzić rozmowę oceniającą;
  • podsumować wyniki oceny i w opraciu o nie podjąć właściwe decyzje dotyczące kierowania pracą i rozowju pracowników;
  • zdefiniować potrzeby pracowników, które wpływają na efektywność ich pracy.

     

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem na szkolenie z oceny pracowników, lub chcą poznać Państwo więcej szczegółów, prosimy o kontakt.