Szkolenie z delegowania zadań

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie z delegowania zadań skierowane jest przede wszystkim do osób obejmujących stanowska kierownicze na średnim i wyższym szczeblu zarządzania. Program szkolenia za każdym razem dopasowany będzie do uczestników zgodnie z profilem grupy.

Jakie są cele szkolenia?

Najważniejszym celem jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności delegowania zadań i wykształcenie w nich, związanej z tą umiejętnością, odpowiedzialności. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia mają też poznać najskuteczniejsze techniki służące do kontrolowania pracy całego zespołu.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie będą potrafili:

  • przeprowadzać konstruktywną krytykę i udzielać pozytywnej informacji zwrotnej;
  • wskazać słabe i mocne strony w dotychczasowym sposobie delegowania zadań w swoim zespole;
  • właściwie kontrolować postępy prac poszczególnych podwładnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem na szkolenie z delegowania zadań, lub chcą poznać Państwo więcej szczegółów, prosimy o kontakt.