Szkolenie z przywództwa

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie z przywództwa skierowane jest w głównej mierze do osób na stanowskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla zarządzania. Program szkolenia za każdym razem dopasowany będzie do uczestników zgodnie z profilem grupy.

Jakie są cele szkolenia?

Nadrzędnym celem szkolenia z przywództwa jest rozwinięcie w uczestnikach praktycznej umiejętności wartościowania własnych kompetencji z zakresu zarządzania, a także właściwego rozłożenia proporcji i akcentów swoich działań, jeśli chodzi o zadanie, zespół i jednostki. Bezpośrednio z tym wiąże się także wykształcenie umiejętności doboru najbardziej efektywnego stylu zarządzania zespołem adekwatnie do danej sytuacji.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie z przywództwa będą potrafili:

  • określić korzyści i ocenić trudności związane z praca w zespole
  • scharakteryzować najważniejsze role zarówno innych osób pracujących w zespole, jak i swoją własną
  • określić główne zadania i funkcje wynikające z obejmowania stanowiska kierowniczego
  • wskazać style zarządzania, które w zastosowaniu do konkretnych pracowników przyniosą najlepsze efekty
  • zaplanować i podjąć czynności dążące do poprawy jakości komunikacji zarówno w poszczególnych zespołach, jak i całej organizacji, a także w relacjach z klientami.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem na szkolenie z przywództwa, lub chcą poznać Państwo więcej szczegółów, prosimy o kontakt.