Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi jest dedykowane przede wszystkim kadrze kierowniczej, zarówno średniego, jak i wyższego szczebla (program szkolenia za każdym razem dopasowany będzie do uczestników zgodnie z profilem grupy).

Jakie są cele szkolenia?

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z trendami i najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy szkolenia zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i nabywają praktyczne umiejętności m.in. z zakresu projektowania i przeprowadzania efektywnego procesu szkoleniowego, sutecznej selekcji i rekrutacji personelu oraz systemu ocen pracowniczych.

Korzyści z ukończenia szkolenia

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą m.in. następujące umiejętności:

  • skuteczne przeprowadzanie porocesu rekrutacji
  • efektywne planowanie systemu ocen pracowniczych
  • tworzenie kryteriów ocen pracowniczych i zbieranie danych
  • prawidłowe przeprowadzenie rozmów oceniających
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników
  • planowanie rozwoju pracowników i szkoleń.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem na szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi, lub chcą poznać Państwo więcej szczegółów, prosimy o kontakt.