Aktualności
Aktywizacja bezrobotnych

Nowe narzędzia do walki z bezrobociem

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma dawać narzędzia organizacjom do walki z bezrobociem. Ustawa weszła w życie 27 maja, lecz na jej efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nowelizacja ma usprawnić poszukiwanie pracy i zapewniać pomoc bezrobotnym, ...